היסטוריה

ממה מורכב הציון?

אינטרני:
החלק הזה בנוי משני מרכיבים:
21% ציון שנתי/ציון הגשה.
49% ציון הבגרות החיצונית.
אקסטרני:
בחינת בגרות.

אינטרני:
החלק הזה בציון מורכב מהערכה פנימית ע”י בית הספר שלכם. כל בי”ס מחליט על מה לתת את הציון.

אקסטרני:
בחינת בגרות.

כדי להשלים ל-5 יחידות, צריך לגשת לשני מבחנים:

1. 70% מהציון: בו לומדים שני נושאים. (לדוגמה: קרקוב ומלחמת העצמאות). 

2. 30% מהציון:

תלמידי תיכון עושים עבודה בהנחיית המורה.

משלימי בגרות ואקסטרניים ניגשים לבחינה נוספת על מאמרים (היסטוריוגרפיה).

נושאי הלימוד

1. ממדינת מקדש לעם הספר.
2. הלאומיות בישראל ובעמים.
3. התנועה הלאומית היהודית המודרנית.
4. המאבק להקמת המדינה 1945-1947.
5. מלחמת העצמאות.
6. הקמת צה”ל ופירוק המחתרות.
7. ההכרזה על הקמת המדינה.
8. בעיית הפליטים הפלסטיניים.
9. דה קולוניזציה ויהודי ארצות האיסלאם.
10. מלחמת ששת הימים או מלחמת יום הכיפורים.
11. עלייה וקליטה בשנות ה-50 וה-60.
12. המעבר מ”כור ההיתוך” לחברה רב תרבותית או התמורות בעיצוב זיכרון השואה עד סוף המאה ה-20.

1. האידאולוגיה הנאצית.
2. הגורמים לעליית הנאצים לשלטון.
3. המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם.
4. מדיניות הנאצים כלפי היהודים 1933-1939.
5. “הסדר החדש” באירופה.
6. יהודי פולין.
7. הקשר בין תחילת ההרג ההמוני של היהודים למלחמה בברית-המועצות.
8. השלבים בביצוע הפיתרון הסופי.
9. ועידת ואנזה.
10. היודנראטים בזמן ביצוע “הפתרון הסופי”.
11. דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי.
12. יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי.

יש לבחור 2 נושאים מתוך הנושאים שלפניכם:
1. הפעילות הציונית בארצות האסלאם בימי מלחמת העולם השנייה והעליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1967-1948
2. מפגש תרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים
3. קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה
4. מלחמת העצמאות
5. אל מול עולם חדש – לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה
6. תולדות ארצות הברית
7. יפן המודרנית
8. סין המודרנית

בואו ללמוד איתנו!

המיקודיות שלנו בהיסטוריה כוללות את כל חומרי הלימוד לפי תכנית הלימוד העדכנית. יש בהן סיכומים, עזרי למידה, הסברים, וכל הטיפים שצריך כדי להצליח בבגרות.

בגרויות בהיסטוריה

כל מה שרציתם לדעת על הבגרות בהיסטוריה